HAKKIMIZDA

Türkiye'nin en yenilikçi ve başarı odaklı kadın giyim markaları arasında yer alan Kırmızı Elma, tasarımcı Ertuğrul Salgın tarafından 1989 yılında  kurulmuştur. Doğanın güzelliği, sonsuzluğu, renk uyumu ve olağanüstü sanatından çok etkilenmiş ve red apple vizyonu nu en yenilikçi malzemeler ve yüksek nitelikli kumaşlar kullanarak bu güzelliği modaya taşımak olarak belirlemiştir. İşte Red Apple böyle doğdu.

Red Apple, markasının gücüyle güçlenen, daima geleceğin standartlarını hedefleyen, yeniliklere öncülük eden ve müşteri memnuniyetini faaliyetinin ilk planında tutan bir firmadır. 

Bugün Red Apple, 30 yıllık tecrübesiyle özellikle lüks kadın denim pazarında güçlü bir üne sahiptir. Amacımız, kaliteye ve lükse değer veren modern kentli kadınların taleplerini karşılamak için yerel ve küresel pazarlar için koleksiyonlar geliştirmektir. Müşterilerimize iyi bir hizmet sunmak, beklentilerine kalitemizle karşılık vermek, satış sonrası aşamada ürünümüzün sorumluluğunu sürdürmek ve beklentilerini karşılamak için müşterilerimizin her zaman yanında olmak önde gelen önceliklerimizdendir.

Denim konusundaki uzmanlığın yanı sıra, garderoplar için de çok geniş bir koleksiyon yelpazesine sahibiz. Parıldayan kristalleri kullanarak, müşterilerimizin talebi üzerine farklı ve benzersiz tasarımlar oluşturuyoruz. Tamamen el yapımı ve kişiye özel tasarımlar ürünlerimizi çok özgün kılıyor ve kadınların kendilerini ayrıcalıklı hissetmesini sağlıyor.


Perakende ve Toptan Satıyoruz 

KALİTE POLİTİKASI
Red Apple, markanın sıkı sıkıya bağlı kaldığı “Olması Gereken” kalite standartlarına sahiptir . Çünkü bir marka için en önemli şey ürün kalitesi açısından güvenilir olmak, modayı her zaman aynı kalite standartlarında sunmaktır. Red Apple üretim ve satın alma süreçlerinde seçkin ve global markaların girdilerini kullanmaktadır. Red Apple ekolojik testlere de büyük önem verir. İlgili kalite testlerinden geçmemiş ürünleri ve hatta bileşenleri asla kullanmamaktadır.

GİZLİLİK POLİTİKASI

KIRMIZI ELMA TEKSTİL LTD. ŞTİ (“Red Apple”) 

RED APPLE –KIRMIZI ELMA LTD.ŞTİ KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİK VE KORUNMASI POLİTİKASI
1. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI
Bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının ("POLİTİKA") amacı, Red Apple'ın iş başvurusunda bulunanların, tedarikçilerin, çevrimiçi ve fiziksel ziyaretçilerin, üyelerin, müşterilerin, hissedarların ve ortakların kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak bireyleri bilgilendirmektir. ("Veri Sorumlusu").
1. BAŞVURU SAHİPLERİ
1. Başvuru Sahibi Bireyler Grubuna İlişkin Toplanan Kişisel Veriler
Bir iş için başvuran bir grup bireyle ilgili olarak, Red Apple aşağıdaki gibi bilgileri işleyebilir;
• Kişisel geçmiş, iş deneyimi, eğitim geçmişi, yabancı dil sertifikası ve diğer sertifikalar,
• Ad ve soyad, adres, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,
• Yüz yüze görüşmeler sırasında veya telekonferans, görüntülü görüşme veya telefon yoluyla elde edilen bilgilerin kayıtları,
• Red Apple tarafından yürütülen araştırma yoluyla elde edilen referanslar veya bilgiler.
• Beceri ve kişisel özellikleri belirleyen işe alım değerlendirme araçlarının sonuçları,
• Maaş beklentileri, engellilik ve yükümlülükler,
ve ödeme yöntemi. Sabıka kaydı ve sağlık raporu gibi belgeler de gerekli olabilir.
1. Başvuru Sahiplerinin Kişisel Verilerini Toplama ve İşleme Amaçları
Red Apple, başvuru sahibinin kişisel verilerini, bu POLİTİKA'nın "VII." Başlıklı bölümünde belirtilen bir veya daha fazla amaç doğrultusunda işleyebilir. Kişisel Veri İşleme Amaçları ”başvurunun niteliğine göre.
• Açık pozisyonla ilgili olarak başvuru sahibinin niteliklerinin, deneyiminin ve ilgisinin uygunluğunu değerlendirmek,
• Başvuru sahibi tarafından sunulan bilgilerin geçerliliğini kontrol etmek veya gerektiğinde referans kontrolü amacıyla üçüncü şahıslarla iletişime geçmek,
• İşe alım süreciyle ilgili olarak başvuru sahibiyle iletişime geçmek veya uygunsa, daha sonra yurt içinde veya yurt dışında açılan herhangi bir pozisyon için başvuru sahibiyle iletişime geçmek,
• Yönetmeliklerin veya yetkili bir kurum veya kuruluşun gerekliliklerini karşılamak,
• Red Apple tarafından uygulanan işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek,
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında ihtiyaç duyulan işlemleri uygulamak.
- Başvuru Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşleme Yöntemleri
Başvuru sahiplerinin kişisel verileri, işe alım sürecinde bu POLİTİKA'da belirtilen diğer yöntem ve araçlar kullanılarak veya aşağıda belirtilen ek yöntem ve araçlarla toplanabilir:
- Basılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formu,
- Başvuru sahipleri tarafından e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle Red Apple'a sunulan özgeçmişler.
- İşe alım veya danışmanlık firmaları ve LinkedIn,
- Yapılan görüşmeler sırasında başvuru sahibinden elde edilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla Red Apple tarafından yapılan araştırma
- Video konferans ve telefon gibi araçlar aracılığıyla,
- Deneyimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilen ve analiz edilen, beceri ve kişisel özellikleri belirleyen işe alım testleri.
Red Apple, toplanan kişisel verileri bilgisayar sistemleri ve insan kaynakları personeli aracılığıyla otomatik ve manuel olarak işler.
Başvuru Sahibi Referans Kontrolleri
Red Apple, başvuru sahibi ile ilgili referans kontrolleri yapabilir. Referans kontrol süreci genellikle başvuru sahibi tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğunun doğrulanması yoluyla gerçekleştirilir. Başvuru sahibi tarafından alıkonulmuş olabilecek ve Red Apple'ı tehdit etme kapasitesine sahip olabilecek faktörlerin belirlenmesi, yürütülen araştırmanın bir parçası olacaktır.
Referans kontrolü bağlamında, üçüncü şahısların ve başvuru sahiplerinin kimlik bilgileri, iş ve eğitim geçmişi gibi gerekli kişisel veriler paylaşılabilir. Başvuru sahibi ile ilgili kişisel veriler üçüncü şahıslardan elde edilebilir.
Başvuru sahipleri, referans kontrol süreciyle ilgili olarak her zaman Red Apple ile iletişime geçebilirler.
Başvuru Sahiplerinin Kişisel Verileriyle İlgili Hakları
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) dayanan haklarını kullanmak isteyen başvuru sahipleri, bu POLİTİKADA beyan edilen kural ve prosedürlere uygun olarak Red Apple'a başvurabilirler.
 
İşe Alım Aşamasında İşlenmeye Devam Edecek Başvuru Sürecinde Toplanan Kişisel Veriler
Başvuru sürecinde toplanan ve işlenen başvuru sahibine ait tüm kişisel veriler, boş kadroya adayın işe alınmasına karar verilmesi üzerine kişisel dosyalarına aktarılır.
Başvuru Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliği
Red Apple, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak, veri konusu birey grupları (başvuru sahipleri, bireyler grubu, stajyerler gibi) arasında ayrımcılık yapmaz. Kişisel verilerin güvenliği ile ilgili detaylı bilgiler bu belgenin kişisel verilerin güvenliği ile ilgili bölümünde yer almaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER
- Hukuka ve Dürüstlük İlkesine Uygun İşleme
İşlemde o f kişisel veriler, yasal düzenlemelerde yer alan ve genel güven ve dürüstlük ile ilgili ilkelere uyulmaktadır.
- Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasının Sağlanması
İşlenen verilerin doğru ve güncel olması için periyodik doğrulamalar ve güncellemeler yapılmakta ve buna göre gerekli önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunun kontrol edilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılmasına yönelik sistemler Red Apple'da uygulanmaktadır. Bu değişiklik ve güncellemeler üyeler tarafından www.redapple.com.tr adresindeki Hesabım sayfasından yapılabilir.
- Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Kişisel veriler, açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına uygun olarak işlenir. Verilerin hangi amaçla işleneceği aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
İşlenme Amacı ile İlgili ve Sınırlı Olma ve Ölçülme
Öngörülen amaç / amaçların gerçekleştirilebilmesi için kişisel veriler ölçülü ve amaçla ilgili ve bununla sınırlı olmak üzere işlenir ve amaca ulaşmakla ilgili olmayan veya amaçlanan kişisel verileri işlemekten kaçınırız. gerekli değil.
- İlgili Mevzuatta Öngörülen Süreler veya İşlenmesi Amacıyla Aranan Süre kadar Muhafaza
Red Apple, kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen süre veya bunların işlenmesi için gerekli süre boyunca saklar. Bu kapsamda öncelikle kişisel verilerin korunması için ilgili mevzuatta bir süre öngörülüp öngörülmediğini belirler, süre öngörülmüşse buna uygun hareket eder, süre öngörülmemişse kişisel verileri muhafaza ederiz. işlenmesi için gereken süre için. Bu sürenin sona ermesi veya işlenmesini gerektirecek sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmesine izin vermenin hukuki bir sebebi olmamak kaydıyla kişisel veriler Red Apple'a göre silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.